Etusivu > Ajakohtaista > Ilmastonmuutos ja elinkaari taloyhtiöiden hallitusten huolena
  • Palaute
  • Intranet

Ilmastonmuutos ja elinkaari taloyhtiöiden hallitusten huolena
15.2.2010

Taloyhtiöiden hallitukset ovat ilmasto- ja ympäristökysymyksissä tärkeitä paikallisia "portinvartijoita". Ilmastonmuutoksen merkitystä asunto-osakeyhtiöiden hallitusten työlle on selvitetty tutkimuksessa, joka perustuu kolmen tamperelaisen taloyhtiön hallituksen jäsenten ja isännöitsijöiden haastatteluihin.

Haastatellut näyttivät omaksuneen ajatuksen, että taloyhtiön remonttitarpeet tulee päätellä ottamalla huomioon kiinteistöjen elinkaari. He eivät kuitenkaan lukeneet ilmastokysymyksestä ja muista ympäristöasioista huolehtimista varsinaisin tehtäviinsä. Ensisijainen huoli koski asuinkiinteistöjen kuntoa, yhtiön taloudellista tilannetta ja osakkaiden maksuvalmiutta ja muita mielipiteitä. Asukkailta ei odotettu aktiivisuutta yhtiökokousten välillä.

Kaikki hallitukset pyrkivät vähentämään sähkön käyttöä tiedottamalla asukkaille sen tarpeesta. Hallitukset vähensivät tai poistivat käytöstä kylmäsäiliöitä ja säätivät asuin- ja varastotilojen lämpötilaa entistä järkevämmälle tasolle. Vedenkulutuksessa oli talojen välillä suuret erot. Keskimääräistä suurempi kulutus tuotti huolta keskikaupungin yhtiössä.

Haastattelututkimus on osa Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa (YTK) menossa olevaa Sitran rahoittamaa tutkimushanketta. Vuosina 2008-2010 toteutettavassa hankkeessa pyritään tutkimalla ja arvioimalla Tampereen kaupungin Ilmankos-hanketta lisäämään ymmärrystä kansalaisten roolista paikallisessa ja alueellisessa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lisätietoja: Terttu Nupponen, YTK, puh. 050-512 4604

<< Takaisin