Etusivu > Ajankohtaista > Uusi laki - Taloyhtiön osakas voi saada hyvitystä kaikista remonteista
  • Palaute
  • Intranet

Uusi laki - Taloyhtiön osakas voi saada hyvitystä kaikista remonteista
10.9.2009

Uusi asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa osakkaiden taloudellisen hyvittämisen heidän tekemistään korjauksista ja parannuksista. Hyvityksestä ei ole säännöksiä nykyisessä laissa. Hyvityssäännökset vastaavat Kiinteistöliiton neuvoja ja ne on avattu seikkaperäisesti lain perusteluissa. Hyvitys on kuitenkin poikkeuksellista ja se voidaan antaa ainoastaan kun osakkeenomistaja on tehnyt huoneistossaan vastaavan remontin, jonka yhtiö päättää myöhemmin suorittaa kaikissa
yhtiön huoneistossa.

Nykyisin osakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada hyvitystä, mutta hyvittämistä on pidetty oikeudenmukaisena silloin, kun taloyhtiölle syntyy todellista säästöä osakkaan tekemästä toimenpiteestä. Kiinteistöalalla onkin käytetty toimivaa hyvitysjärjestelmää ja tilanteet ovat jatkuvasti yleistyneet. Useimmiten hyvittämistä on käytetty parvekelasituksessa. Ongelmallisimpia hyvitystilanteet ovat olleet kylpyhuoneremonteissa ja erityisesti putkistosaneerauksissa. Käytännössä hyvittämisen edellytykset ovat olleet tiukat.

Hyvitys mahdollinen kaikista korjauksista

Yhtiökokous voi päättää enemmistöllä hyvittää osakasta, jos osakkeenomistajan huoneistossa aiemmin tekemä työ vähentää yhtiön suorittaman hankkeen kustannuksia. Alennusta laskettaessa otetaan huomioon yhtiölle koituva säästö ja osakkeenomistajan yhtiövastikeperusteen mukainen maksuvelvollisuus.

Hyvityksen antaminen osakkaalle on mahdollista kaikista hänen suorittamistaan kunnossapitotöistä ja uudistuksista. Osakkeenomistaja on uuden lain mukaan oikeutettu hyvitykseen vain kun hänen aiemmasta työstään aiheutuu yhtiölle säästöä. Mikäli korjaustyö on tehty erittäin kauan sitten tai se on tekniseltä iältään vanha, eikä vastaa taloyhtiön remontin tasoa, osakas ei saa hyvitystä.

Hyvityspäätös yhtiökokouksessa

Varsinainen hyvittämispäätös, joka käsittää osakkaan vastikkeen alentamisen, on tehtävä enemmistöllä yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajalta peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta yhtiön suorittamasta hankkeesta, kun osakkaan aiemmin tekemästä työstä aiheutuu yhtiölle säästöä. Päätös voidaan tehdä yhtiökokouksessa samanaikaisesti, kun yhtiön kunnossapitotoimesta tai uudistuksesta päätetään tai vaihtoehtoisesti myöhemmin järjestettävässä kokouksessa.
Käytännössä hallitus valtuutetaan päättämään hyvityksen määrästä, kun työn teettäjä tai urakoitsija arvioi hyvityksen suuruuden vasta yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiö ei ole velvollinen selvittämään oma-aloitteisesti, onko osakas oikeutettu hyvitykseen. Osakkaan pitää tehdä vaatimuksensa yhtiölle niin ajoissa, että yhtiö voi ottaa sen huomioon omassa kunnossapito- tai uudistustyössä.

Yhtiön hallitus voi päättää jo ennaltakin, että osakkaan työ otetaan huomioon vasta taloyhtiölle koituvan säästön mukaisesti yhtiön myöhemmässä toimenpiteessä. Euromääräistä säästöä ei ole syytä sopia etukäteen. Olosuhteet voivat muuttua osakkaan oman toimenpiteen jälkeen, jonka seurauksena hyvityksen määrä pienenee tai poistuu kokonaan, kun taloyhtiö ryhtyy omaan korjaushankkeeseensa. On mahdollista, että esimerkiksi osakkaan asennuttamat parvekelasit eivät sovi teknisesti yhteen uusien lasien kanssa, eikä yhtiölle koidu säästöä.

Edellytyksenä yhtiölle tuleva säästö

Hyvityksestä huolimatta osakas voi joutua osallistumaan kustannuksiin vastikkeen muodossa, sillä esimerkiksi putkiremontissa osakkaan remontoima kylpyhuone ja sisäputket tuovat säästöä, mutta osakas maksaa kuitenkin osansa ulkopuolisten putkien kustannuksiin, valvontaan ja yleiskuluihin. Hyvityksen määrää voivat pienentää säästön selvittämisestä yhtiölle aiheutuvat kulut.

Hyvitys edellyttää, että taloyhtiöllä on ollut mahdollisuus valvoa osakkaan korjauksia. Työstä on oltava myös asianmukaiset asiakirjat.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee voimaan vuoden 2010 aikana.

<< Takaisin