Etusivu > Ajankohtaista > VTT:ltä opas talotekniikan käytettävyydestä
  • Palaute
  • Intranet

VTT:ltä opas talotekniikan käytettävyydestä
14.9.2009

Talotekniikan helppokäyttöisyys edistää tyytyväisyyttä ja vähentää energiankulutusta

VTT:ltä opas talotekniikan käytettävyydestä


Talotekniikan, kuten lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmien, käytön tulisi olla nykyistä helpompaa. Suhteellisen yksinkertaisilla talotekniikan käytettävyyden parannuksilla voidaan edistää merkittävästi ihmisten tyytyväisyyttä sisäolosuhteisiin ja talotekniikkaan yleensä. Talotekniikan hyvä käytettävyys parantaa myös energiatehokkuutta, sillä se vähentää laitteiden epätarkoituksenmukaista käyttöä. VTT on julkaissut oppaan talotekniikan käytettävyyden kehittämiseksi. Siinä esitetään mm. talotekniikan käyttäjäkeskeiset suunnitteluperiaatteet, joita hyödyntämällä tyypillisimpiä käytettävyysongelmia voidaan välttää.

Talotekniikan käytettävyyden parantamisesta hyötyvät kaikki osapuolet. Työntekijä saa sen ansiosta tuottavammat ja viihtyisämmät sisäolosuhteet ja kokee laitteiden käytön miellyttävämpänä. Työnantaja hyötyy parantuneesta työn tehokkuudesta. Kiinteistönomistajan vuokralaiset ovat tyytyväisempiä ja käyttävät vähemmän energiaa. Kiinteistönhoitajat vastaanottavat vähemmän valituksia sisäolosuhteista, ja heillä on vähemmän tarvetta opastaa työntekijöitä laitteiden käytössä. Kodeissa talotekniikan parantunut käytettävyys lisää viihtyisyyttä ja alentaa energiankulutusta laitteiden paremman käyttökokemuksen lisäksi.

VTT:n julkaiseman oppaan tarkoituksena on levittää käytettävyystietoa talotekniikan tuotekehittäjille, suunnittelijoille ja muille alan toimijoille. Talotekniikan käytettävyyttä tarkastellaan tavallisen loppukäyttäjän, erityisesti asukkaan ja toimistotyöntekijän näkökulmasta. Oppaassa esitettäviä oleellisimpia käyttäjäkeskeisiä suunnitteluperiaatteita ovat mm. seuraavat: käyttöliittymien tulee viestiä käyttötarkoituksensa ja tilansa sekä olla järkevästi sijoitettuja, ja käyttäjän tulisi saada toimenpiteistään välitön ja selvästi havaittava palaute.

Oppaan kirjoittamisen ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto ja VTT. Oppaan sisältö pohjautuu suurelta osin VTT:n erikoistutkija Sami Karjalaisen aihetta käsittelevään väitöskirjaan.

Julkaisu: Karjalainen, Sami. 2009. Talotekniikan käytettävyys ja sen kehittäminen: kohti helppokäyttöisyyttä. VTT Tiedotteita 2488. 47 s. + liitt. 3 s.

Julkaisu verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2488.pdf


Lisätietoja:
VTT
Erikoistutkija Sami Karjalainen
Puh. 020 722 4559
Lähetä sähköpostia


Lisätietoja VTT:stä
Viestintäjohtaja Olli Ernvall
Puh. 020 722 6747
Lähetä sähköpostia

<< Takaisin