Etusivu > Ajankohtaista > Ammattilaiset tyytyväisiä rakennusten energiatodistukseen
  • Palaute
  • Intranet

Ammattilaiset tyytyväisiä rakennusten energiatodistukseen
8.10.2009

Rakennusten energiatodistus sai hyvän yleisarvosanan kiinteistöalan ammattilaisille tehdyssä kyselyssä. Todistusta pidettiin havainnollisena ja helposti ymmärrettävänä energiatehokkuutta edistävänä välineenä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista toivoi, että energiatodistuksissa olisi aina myös selkeät toimenpide-ehdotukset, joilla rakennuksen energiatehokkuutta kohennetaan.

Vuoden 2008 alusta asti käytössä olleeseen rakennusten energiatodistukseen ollaan kiinteistöalan ammattilaisten piirissä tyytyväisiä. Alan ammattilaisille, energiatodistuksen tekijöille ja teettäjille suunnatussa kyselyssä lähes kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että energiatodistus on havainnollinen ja helposti ymmärrettävä väline rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että rakennuksen saama energialuokitus (A-G) oli vastannut joko täysin tai erittäin hyvin ennakko-odotuksia.

Kyselyssä saatiin poikkeuksellisen suuri määrä vapaata palautetta, jota hyödynnetään energiatodistuksen jatkokehityksessä. Toiveena on erityisesti saada energiatodistusten tekoon tarvittava yhteinen laskentatyökalu, jota kaipasi yli kaksi kolmasosaa vastaajista (72 prosenttia).

"Energiatodistuksen saama palaute oli kautta linjan jopa yllättävänkin myönteistä. On positiivista huomata, että alan edelläkävijät asettavat tavoitteekseen energialuokaltaan erinomaisen talon. Toivoisin, että jatkossa yhä useampi hyödyntäisi energiatodistusta jo suunnitteluvaiheen työkaluna," toteaa yli-insinööri Maarit Haakana ympäristöministeriöstä ja kiittää runsaasta, kehitysehdotuksia sisältäneestä palautteesta.

Todistuksessa ehdotettuja toimenpiteitä jo toteutettu?

Valtaosa, lähes kolme neljäsosaa vastaajista, pitää tärkeänä, että energiatodistus sisältää myös toimenpiteitä rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Siihen nähden, että energiatodistus on ollut olemassa oleviin rakennuksiin pakollinen vasta vajaan vuoden, on toimenpide-ehdotuksia saatu vietyä hyvin käytäntöön. Kyselyn tulosten mukaan yli kaksi kolmasosaa olemassa oleville rakennuksille annetuista energiatodistuksista on sisältänyt toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-ehdotuksien toteutuksesta oli päätetty 23 prosentissa rakennuksista, ja toteutus oli jo ehtinyt alkaa 17 prosentissa rakennuksista.

Alan ammattilaiset arvostavat osaamista?
Koulutus ja pätevyys energiatodistuksen tekoon nousee myös ammattilaisten arvostuksissa korkealle. Rakennuksen pääsuunnittelijalta edellyttäisi koulutusta 80 prosenttia vastaajista, ja 72 prosenttia vaatisi pääsuunnittelijalta vielä pätevyystentin läpäisemistä. Myös olemassa olevien rakennusten energiatodistusten tekijöiltä odotetaan pääsääntöisesti koulutukseen osallistumista ja pätevyyden osoittamista. Vapaassa palautteessa korostuu yleisemminkin tarve energiatehokkuuden lisäkoulutukseen.

Alan toimijoiden yhteinen tavoite on saada energiatodistuksesta entistä toimivampi käytännön työkalu, joka toimii rakennuksen energiatehokkuuden vauhdittajana.

Kyselyyn vastasi 862 kiinteistöalan ammattilaista, joista suurin ryhmä olivat isännöitsijät (65 prosenttia vastaajista) ja erillisen energiatodistuksen antajat (29 prosenttia vastaajista). Vastaajista yli 60 prosenttia oli tehnyt yli 10 energiatodistusta. Kyselyn toteutti Motiva Oy ympäristöministeriön toimeksiannosta 11.9. - 21.9.2009 välisenä aikana.

Rakennusten energiatodistus otettiin Suomessa käyttöön vuoden 2008 alusta, jolloin se koski aluksi vain uudisrakennuksia. Vuoden 2009 alusta se laajeni koskemaan myös olemassa olevia rakennuksia kiinteistön myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Pientaloille ja enintään kuuden asunnon taloyhtiöille se on vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Lisätietoja: www.motiva.fi/energiatodistus


Lisätietoja:
Yli-insinööri Maarit Haakana, Ympäristöministeriö
Puh. 050 594 0167, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johtava asiantuntija Päivi Laitila, Motiva Oy
Puh. 040 5255 471, etunimi.sukunimi@motiva.fi

<< Takaisin