Etusivu > Ajankohtaista > Siltamäessä kehitetään asunto-osakeyhtiöille ketterää korjausmallia
  • Palaute
  • Intranet

Siltamäessä kehitetään asunto-osakeyhtiöille ketterää korjausmallia
12.10.2009

Ketterä-projektin tavoite on parantaa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien tietoisuutta erilaisten
korjausten sisällöistä sekä niiden kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä. Tavoitteena on, että asunto-osakeyhtiöt parantavat
välttämättömien peruskorjausten yhteydessä myös kiinteistöjen energiatehokkuutta.

"Projektissa esitellään ja käydään läpi Siltamäen kohdealueelle soveltuvia yleisimpiä peruskorjausvaihtoehtoja, joita 1960- ja 1970-
lukujen asuinkerrostaloihin tehdään. Näille vaihtoehdoille tehdään elinkaaritaloudellinen kustannusvertailu ja lisäksi luodaan myös muuta kohdennettua perustelumateriaalia, jota hallitukset voivat hyödyntää esitellessään korjausvaihtoehtoja yhtiökokouksissa muille osakkaille", kertoo projektin johtaja Jani Kemppainen.

"Projektissa keskitytään myös täydennysrakentamisen prosessin kehittämiseen korjausrakentamisen yhteydessä; miten kaupunki kaavoittaa, minkälaisia vaatimuksia täydennysrakentamiselle asetetaan, miten täydennysrakentamista voidaan hyödyntää korjausrakentamisen rahoitusmuotona. Näillä on suuri vaikutus korjaushankkeen hyväksymiseen taloyhtiön yhtiökokouksessa. Projekti, ja sen lopputuloksena, ketterä teollisen korjausrakentamisen prosessi, on valmis vuoden 2011 lopussa", Kemppainen jatkaa.

Projektin avulla pyritään tehostamaan olemassa olevan asuntokannan energian käyttöä sekä luodaan uusia työkaluja ja malleja asunto-
osakeyhtiöviestintään. Projekti on saanut lokakuun alussa myönteisen rahoituspäätöksen Tekesiltä. Hankkeen toteutustahot ovat
Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus ry, Helsingin Energia, Helsingin kaupunki ja Teknillinen Korkeakoulu.

Lisätietoja Ketterä-projektista:

www.teeparannus.fi/kettera

Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT,
puh. 09 1299284,
jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi

<< Takaisin