Etusivu > Ajankohtaista > Fyra förslag fick utvecklingspengar i renoveringstävling
  • Palaute
  • Intranet

Fyra förslag fick utvecklingspengar i renoveringstävling
8.10.2009

Tillhandahållare av renoveringstjänster har skapat energieffektiva lösningar som förbättrar invånarnas trivsel i tävlingen Nu bygger vi om!, som Tekes och dess samarbetspartner har anordnat i syfte att hitta olika utvecklingsidéer inom renovering. Tävlingen sporrade deltagarna till nya former av samarbete.

Målet med tävlingen Nu bygger vi om!, som startade i april, var att ta fram nya, kundorienterade affärsverksamhetsmodeller särskilt för renoveringar och ombyggnader i bostadsaktiebolag. Sammanlagt 105 företag och organisationer deltog i tävlingen. Dessa bildade självständigt ett antal team som lämnade in 39 tävlingsförslag. Vart och ett av de fyra prisbelönta teamen får 50 000-100 000 euro för vidareutveckling och genomförande av sitt förslag.

- Renoveringsbranschen kommer att uppleva ett stort uppsving under de närmaste åren. Vårt syfte med denna tävling var att sporra företagen i branschen till att utveckla tjänster som utgår från kundernas behov, förklarar juryordföranden Kari Hiltunen från Tekes program Bebyggd miljö.

Solenergi ur hisschakt

Om det tävlingsförslag som Kone, Lahden Ovitekniikka och Riihimäen Metallikaluste har inlämnat genomförs enligt planerna, kan väggarna på eftermonterade hisschakt som placeras på utsidan av fastigheter bekläs med solfångare redan om ett år.

- Schaktväggarna är i allmänhet gjorda av betong eller glas, och denna yta utnyttjas aldrig. Varför inte beklä väggarna med solfångare och använda den lagrade energin till att värma upp bruks- och värmevattnet i byggnaden? De tekniska lösningarna finns redan. Det återstår bara att kombinera dem till en helhet och mäta hela systemets energiproduktion och energiförbrukning. Som koncept är det här världens första hissystem som producerar mer energi än vad det förbrukar, förklarar Ari Hänninen, upphovsman till idén och projektchef på Kone.

De övriga prisbelönta förslagen bestod av en bostads- och servicemodul som kan användas i samband med rörrenoveringar (RealCase, NCC Rakennus och föreningen Ex Veteris Nova), ett förslag som går under namnet Kiinteistöluotsi (Vahanen yhtiöt, Lonix samt Matti Sivunen och Juho-Kusti Kajander) och slutligen ett förslag till fabrikstillverkade husteknikelement (Emator, Silotek och Cupor).

- Rörrenoveringar är besvärliga framför allt för äldre personer. Även om idén med en flyttbar bostadsmodul som kan transporteras till tomten har använts tidigare, är möjligheten att som en del av den tillfälliga bostadsservicen kunna erbjuda skräddarsydda tilläggstjänster en nyhet. Tjänsterna förbättrar bostadsförhållandena för enskilda invånare och för hela bostadskomplex, och de möjliggör en trygg och smidig vardag, menar Marja Kallio, verkställande direktör för RealCase Oy.

Förslaget Kiinteistöluotsi bygger på ett intelligent sensorsystem som övervakar energieffektiviteten i byggnadens VVS-system och bland annat inomhusluftens kvalitet. Enligt teamets representant Matti Sivunen är det fråga om en mer avancerad form av automatisk husteknik.

- Sensorsystemet utnyttjar de existerande hustekniska systemen i fastigheten och övervakar husteknikens kondition och funktion. Övervakningen gör det möjligt att bedöma hur reparationsåtgärderna har lyckats, och dessutom kan också en försäkringsprodukt fogas till lösningen: om systemet visar att hustekniken kräver reparationer före den beräknade tidpunkten, ersätter försäkringsbolaget kostnaderna för åtgärderna, förklarar Sivunen.

Emators, Siloteks och Cupors förslag går ut på att utveckla fabrikstillverkade husteknikelement, som förbättrar helhetsproduktiviteten och kvaliteten av linjesaneringar. I de skräddarsydda elementen används ett öppet kopparrörssystem som lämpar sig för industriell tillverkning.

- Med hjälp av anpassningsbara element kan de hustekniska rören och ledningarna dras på ett helt nytt sätt: i ett radhus kan de till exempel dras vågrätt i en gardinkappa. Det väsentliga är att kunden erbjuds en helhetsservice från planering till färdig renovering. Man sparar tid och pengar genom att använda fabrikstillverkade element, förklarar Juha Silovaara, verkställande direktör för Emator.

Ett enda företags kompetens räcker inte

- De prisbelönta förslagen lyckas sammanföra kompetens inom olika branscher och skapa utvecklingsdugliga koncept som är till nytta för kunden och har stor affärspotential. Liksom i alla tävlingar var det svårt att välja ut de bästa förslagen. Alla höll hög klass, summerar Kari Hiltunen från Tekes.

Tävlingen är en del av programmet Nu bygger vi om!, som strävar efter att främja användarfokuserad och energieffektiv renovering och ombyggnad i bostadsaktiebolag. Samarbetspartner i programmet är Tekes, Sitra, Miljöministeriet, Byggnadsindustrin RT, Finlands Fastighetsförbund, Rakennuslehti och Suomen Asuntotietokeskus.

Närmare information om tävlingen:
Kari Hiltunen, chef för programmet Bebyggd miljö, Tekes, kari.hiltunen@tekes.fi, 010 605 5836
www.teeparannus.fi, www.tekes.fi/rakennettuymparisto

Närmare information om tävlingsbidragen:
Ari Hänninen, projektchef, Kone Abp, ari.hanninen@kone.com, 020 475 3007
Marja Kallio, verkställande direktör, RealCase Oy, marja.kallio@realcase.fi, 040 570 1217
Juha Silovaara, verkställande direktör, Emator Oy, juha.silovaara@emator.fi, 0400 801 272
Matti Sivunen, matti.sivunen@tkk.fi, 040 751 5710

<< Takaisin