Etusivu > Ajankohtaista > Rakennusten kiinteistöveron porrastamista energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella harkitaan
  • Palaute
  • Intranet

Rakennusten kiinteistöveron porrastamista energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella harkitaan
19.10.2009

Ympäristöministeriö asetti helmikuussa 2009 työryhmän selvittämään rakennusten kiinteistöveron porrastamista niiden energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella. Työryhmä luovutti raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle tänään.

Rakennusten kokonaisenergiankulutus on koko Suomen energiankäytöstä 40 prosenttia ja kasvihuonepäästöistä 30 prosenttia. Päästöjen vähentämistavoitteita, uusiutuvan energian edistämistavoitteita tai energiankäytön tehostamistavoitteita ei saavuteta ilman uusia ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä myös tällä sektorilla. Erityisenä haasteena sektorilla on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen, jonka tukemiseksi tulisi löytää uusia kannustinjärjestelmiä.

Työryhmän tavoitteena oli selvittää, miten rakennusten kiinteistöveroa porrastamalla voitaisiin lisätä uudisrakennusten ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta sekä edistää ympäristöystävällisten lämmitystapojen käyttöä ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseksi. Porrastuksen ajatuksellisena lähtökohtana on, että enemmän päästöjä aiheuttavista rakennuksista maksetaan myös suhteessa enemmän kiinteistöveroa.

Rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan huomioon ottaminen verotuksen pohjana edellyttäisi niiden riittävän yksiselitteistä määrittämistä luotettavan ja yhdenvertaisen verokohtelun aikaansaamiseksi. Lisäksi rakennuksen energiatehokkuutta ja lämmitystapaa kuvaavan suureen määrittely olisi syytä sovittaa yhteen muuttumassa olevien rakentamismääräysten sekä EU-tason säädösten kanssa. Tehdyn esiselvityksen perusteella soveltuva menettely saattaisi olla se, että kiinteistön energiatehokkuuden ja sen lämmitystavan perusteella tehtävä verohuojennuksen peruste viedään uu disrakentamisen osalta rakennuslupamenettelyssä ja olemassa olevan rakennuskannan osalta kiinteistönomistajien toimesta viranomaisen hallinnoimaan rekisteriin.


Rakennusten kiinteistöveron porrastamiseen on vaihtoehtoisia malleja


Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella on teknisesti mahdollista ja veron porrastamiseen on vaihtoehtoisia malleja.

Kiinteistöveron porrastus voisi perustua energiatehokkuusluokkaan, laskennalliseen energiatehokkuuslukuun tai yksittäisiin toimenpiteisiin. Porrastus voitaisiin toteuttaa yhdellä tai useammalla tasolla. Porrastus voitaisiin vaihtoehtoisesti toteuttaa esimerkiksi uuden, energiatehokkaan rakennuksen tai energiatehokkaaksi korjatun vanhan rakennuksen vapauttamisella kiinteistöverosta tietyksi määräajaksi. Kolmas vaihtoehto olisi kahden edellisen mallin yhdistelmä, jossa jatkuvaan porrastuksen lisäksi esimerkiksi erittäin energiatehokas tai täysin uusiutuvaa energiaa käyttävä rakennus voisi saada määräaikaisen vapautuksen verosta.

Päätökset kiinteistöveron mahdollisesta käyttöönotosta tähän tarkoitukseen samoin kuin veromallin kehittäminen edellyttävät kuitenkin lisäselvityksiä.

Työryhmä katsoo, että loppuraportti tulisi lähettää laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen tulisi tehdä ratkaisut jatkoselvityksistä ja toimenpiteistä.

Lisäselvitystarpeet sekä periaatekuva rakennuksen energiatehokkuuden ja lämmitysmuodon huomioon ottamiseksi rakennuksen kiinteistöveron määrityksessä löytyvät loppuraportista.

Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavanperusteella

Lisätietoja

Erityisavustaja Tatu Rauhamäki, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 521 2907

Hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 350 1181

<< Takaisin