Etusivu > Ajankohtaista > Avustuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi
  • Palaute
  • Intranet

Avustuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi
8.12.2009

Avustuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi

Vuoden 2010 huhtikuun alusta vuoden loppuun asti voidaan myöntää avustuksia toimenpiteisiin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, vähennetään haitallisia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Avustettavat toimenpiteet tulee aloittaa 1.4. - 31.12.2010 ja toteuttaa viimeistään 31.12.2011. Avustettavista toimenpiteistä on tarkoitus säätää tarkemmin vielä joulukuussa valtioneuvoston asetuksella. Arvioitujen parannus- ja korjaustoimenpiteiden kustannusten tulisi myös näissä avustuskohteissa olla vähintään 5 000 euroa.

Avustusta myönnetään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ellei ole erityistä syytä myöntää avustusta tätä pienempänä. Valtion talousarvioesityksen mukaan näihin avustuksiin on käytettävissä enintään 37 miljoonaa euroa.

ARA päättää myöhemmin näiden avustusten valtakunnallisesta hakuajasta. Hakuaika alkanee alkukeväästä ja päättynee alkusyksystä 2010. Tarkempaa ohjausta avustusten hakemisesta ARA:n on tarkoitus antaa tammikuussa.

Nykyisiä suhdanneavustuksia jatketaan maaliskuun 2010 loppuun asti

Nykymuotoisia suhdanneavustuksia voidaan lainmuutoksen mukaan myöntää ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka. Avustettavat työt tulee aloittaa viimeistään 31.3.2010 ja toteuttaa viimeistään 31.3.2011. Avustusta myönnetään 10 prosenttia hyväksyttävistä parannus- tai korjaushankkeen kustannuksista, ellei ole erityistä syytä myöntää avustusta tätä pienempänä.

Kunnat voivat ottaa mainittuja avustuksia koskevia hakemuksia vastaan tämän vuoden loppuun asti ARA:n ohjauksen mukaisesti. Hakuajan mahdollisesta lyhyestä jatkosta, jos valtuuden käyttötilanne tätä edellyttää, ilmoitetaan kunnille tammikuussa.

Lisätiedot:

Asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 866, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

<< Takaisin