Etusivu > Ajankohtaista > Suhdanneluonteisilla avustuksilla parannetaan energiatehokkuutta
  • Palaute
  • Intranet

Suhdanneluonteisilla avustuksilla parannetaan energiatehokkuutta
11.12.2009

Valtioneuvosto on antanut asetuksen suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin. Avustukset on tarkoitettu taloyhtiöille sekä muille yhteisöille ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien rakennusten korjauksiin.

Avustuksia voidaan myöntää vuoden 2010 huhtikuun alusta vuoden loppuun asti. Toimenpiteiltä edellytetään, että ne on aloitettu aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeistään 31.12.2010 sekä toteutettu viimeistään 31.12.2011. Avustusta myönnetään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ellei ole erityistä syytä myöntää avustusta tätä pienempänä. Arvioitujen parannus- ja korjaustoimenpiteiden kustannusten tulee olla vähintään 5 000 euroa.

Avustettavat toimet liittyvät rakennuksen ulkovaipan korjaukseen, putkistojen korjaukseen ja ilmanvaihtojärjestelmään, lämmitysjärjestelmään sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon. Toimenpiteet ovat osittain samoja, joiden kustannuksiin on voinut saada energia-avustusta. Kiristyvä linja energiatehokkuusvaatimuksissa on otettu huomioon. Avustuksia ei myönnetä kotitalouksille eikä niitä voi saada yksittäisten asuntojen korjauksiin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA päättää myöhemmin avustusten valtakunnallisesta hakuajasta. Haku alkanee alkukeväästä 2010 ja päättynee alkusyksyllä. ARA:n on tarkoitus antaa tarkemmat ohjeet asiasta tammikuussa. Hakulomakkeet löytyvät ARA:n internet-sivuilta 1.4.2010 ( www.ara.fi ).

Valtion talousarvioesityksen mukaan näihin avustuksiin on käytettävissä enintään 37 miljoonaa euroa. Mikäli avustusten kysyntä ylittää käytettävissä olevat varat, pyritään avustamaan täysimääräisesti ainakin uusiutuvan energian käyttöönottoa. Jäljellä oleva rahasumma jaettaisiin saman prosenttiosuuden mukaan muille hyväksytyille hakemuksille.


TUETTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET

Rakennuksen ulkovaippa

- ikkunoiden kunnostus tai uusiminen
- ulko- tai parvekeovien kunnostus tai uusiminen
- puolilämpimien tilojen ikkunoiden ja ovien parantaminen tai uusiminen
- ulkoseinän lisäeristäminen
- yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen

Putkistot ja ilmanvaihtojärjestelmä
- huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus
- vettä säästävien vesikalusteiden asennus
- paineenalennusventtiilien asennus
- ilmanvaihdon perussäätö
- erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asennus
- ilmanvaihtojärjestelmän korjaus tai uusiminen
- ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen

Lämmitysjärjestelmä ja uusiutuvat energialähteet

- liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen
- rakennusten välisten lämpöputkien uusiminen
- maalämpöpumppu keskuslämmitysjärjestelmäksi
- pellettejä tai muuta puuperäistä polttoainetta käyttävä kattila keskuslämmitysjärjestelmäksi
- polttoainevaraston rakentaminen pelletti- tms. lämmitystä varten
- lämmitysjärjestelmän perussäätö
- patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen
- lämmitysjärjestelmän täydentäminen ilma-ilma- tai ilma-vesilämpöpumpulla
- aurinkolämpöjärjestelmän lisääminen käyttöveden tai tilojen lämmitysjärjestelmään
- öljykattilan uusiminen, kun siihen liitetään aurinkolämpöjärjestelmä
- aurinkolämpöä, ilmavesilämpöpumppua ja polttoainetta hyödyntävän hybridilämmitysjärjestelmän rakentaminen
- kiinteistökohtaisen tuulivoima- tai aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen


Avustus on 15 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista, ellei ole erityistä syytä myöntää avustusta tätä pienempänä. Kustannusten tulee olla vähintään 5 000 euroa.

Korjaustoimenpiteet on aloitettu aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeistään 31.12.2010 ja ne on toteutettu viimeistään 31.12.2011.
Avustuksiin on varattu enintään 37 miljoonaa euroa. Mikäli kysyntä ylittää käytössä olevat varat, pyritään avustamaan täysimääräisesti ainakin uusiutuvan energian käyttöönottoa.

<< Takaisin