Etusivu > Ajankohtaista > Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden lisäämiseksi kansallinen toimenpideohjelma
  • Palaute
  • Intranet

Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden lisäämiseksi kansallinen toimenpideohjelma
7.1.2010

Rakennetussa ympäristössä suuri päästöjen vähentämisen mahdollisuus - YM, Sitra ja Tekes laatimaan kansallinen toimenpideohjelma

Ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes

Rakennetun ympäristön energiankulutus ja siitä aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat merkittävä uhka ilmastonmuutokselle. Toisaalta sektori sisältää myös huomattavan päästöjen vähentämisen mahdollisuuden. Ympäristöministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) sekä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) selvittävät toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön ilmastotaakkaa saadaan kuriin.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan rakennetun ympäristön merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ei aina yleisesti tiedosteta.

- Peräti 40 prosenttia kaikesta käytetystä energiasta kulutetaan rakennuksissa. Sektorin osuus kasvihuonepäästöistä on noin 30 prosenttia. Rakennuskanta sisältääkin valtavan päästövähennysten potentiaalin, Vapaavuori sanoo.

Ympäristöministeriö asetti tänään 7.1. työryhmän, joka laatii kansallisen ohjelman toimenpiteistä rakentamisen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Ohjelma tehdään YM:n, Sitran sekä Tekesin yhteistyönä. Ohjelman avulla halutaan mm. parantaa rakentamisen energiatehokkuutta, edistää kestävää rakentamista ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Ministeri Vapaavuori ryhtyy itse vetämään työryhmää.

Kansallinen toimintaohjelma "Low2No - Energiatehokas rakennettu ympäristö" on lähtökohdiltaan kunnianhimoinen. Lyhenne Low2No tulee sanoista "from low carbon to no carbon" sisältäen ajatuksen vähähiilisestä tai jopa hiilettömästä elinympäristöstä.

Työryhmään on kutsuttu nykyisiä ja tulevia vaikuttajia luotaamaan rakennetun ympäristön tulevaisuutta. Mukana on mm. kuntien sekä kiinteistö- ja rakennusalan keskeisiä toimijoita. Osana työtä selvitetään laajasti rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia.

Suomi on kansainvälisesti sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään. Tavoite ei toteudu ilman merkittäviä toimia rakennetun ympäristön eri osa-alueilla. Rakennusten ja yhdyskuntarakenteiden tuleva kehitys vaikuttaa ratkaisevasti sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen että uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen.

- Työryhmän pitää löytää oikeat, nopeastikin toteutettavat toimenpiteet, joilla varmistetaan pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen, Jan Vapaavuori painottaa.

Energiatehokkaan rakennetun ympäristön toimintaohjelman lähtökohtina ovat kansalliset ja kansainväliset sopimukset, ilmasto- ja energiastrategiat sekä valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta. Työryhmän toimikausi on 7.1.2010 - 1.11.2010.

Lisätietoja

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 779 6666

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 040 5874 323

Toimialajohtaja Reijo Kangas, Teknologian kehittämiskeskus (Tekes),
etunimi.sukunimi@tekes.fi, puh. 050 5577 892

<< Takaisin