Etusivu > Ajankohtaista > Suhdanneluonteisten energia-avustusten haku käynnistyi
  • Palaute
  • Intranet

Suhdanneluonteisten energia-avustusten haku käynnistyi
6.4.2010

Suhdanneluonteisten energia-avustusten haku käynnistyi huhtikuun alussa. Avustukset on tarkoitettu taloyhtiöille sekä muille yhteisöille ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien rakennusten korjauksiin. Avustuksiin on varattu enintään 37 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 17.9.2010.

Avustuksilla pyritään parantamaan rakennusten energiatehokkuutta, vähentämään haitallisia päästöjä ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. Avustettavat toimet liittyvät rakennuksen ulkovaipan korjaukseen, putkistojen korjaukseen ja ilmanvaihtojärjestelmään, lämmitysjärjestelmään sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon ja niistä on annettu tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. Tuettavat toimenpiteet ovat osittain samoja, joiden kustannuksiin on voinut saada energia-avustusta. Kiristyvä linja energiatehokkuusvaatimuksissa on otettu huomioon. Avustuksia ei myönnetä kotitalouksille eikä niitä voi saada yksittäisten asuntojen korjauksiin, eikä yksityisten henkilöiden omistamiin kohteisiin.

Avustettavat työt saa aloittaa aikaisintaan 1.4.2010 ja ne on aloitettava viimeistään 31.12.2010. Työt on toteutettava vuoden 2011 loppuun mennessä. Avustusta myönnetään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ellei ole erityistä syytä myöntää avustusta tätä pienempänä. Arvioitujen parannus- ja korjaustoimenpiteiden kustannusten tulee olla vähintään 5 000 euroa.

Mikäli avustusten kysyntä ylittää käytettävissä olevat varat, ainakin uusiutuvan energian käyttöönottoa pyritään avustamaan täysimääräisesti. Jäljellä oleva rahasumma jaettaisiin saman prosenttiosuuden mukaan muille hyväksytyille hakemuksille.

Avustuksia haetaan korjattavan kohteen sijaintikunnasta. Kunnat hakevat avustusvaltuutta ARAlta hakuajan päätyttyä 1.10.2010 mennessä ja tekevät sen jälkeen avustuspäätökset. ARA tekee avustuspäätökset, jos hakijana on kunta tai kuntayhtymä.·

Hakulomakkeet ARAn sivuilla: Suhdanneluonteiset energia-avustukset

Valtioneuvoston asetus suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin (pdf)

<< Takaisin