Etusivu > Ajankohtaista > Yli 40 prosenttia haluaa ekologisen asunnon
  • Palaute
  • Intranet

Yli 40 prosenttia haluaa ekologisen asunnon
14.5.2010

Suomalaisista asunnonostajista yli 40 prosenttia pitää asumisen ekologisuutta merkittävänä kriteerinä uuden kodin valinnassa. Erityisen tärkeiksi asunnon ostajat nostavat hyvät lähipalvelut, energiatehokkuuden sekä toimivat julkiset yhteydet. Vähiten kiinnostusta herättävät ekologiset rakennusmateriaalit ja se, että asunto on viimeisten ympäristöstandardien mukainen.

Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat tulleet tärkeiksi asioiksi myös asumisessa. Tulokset käyvät ilmi Kiinteistömaailman teettämästä ekologisen asumisen tutkimuksesta, johon vastasi 670 asuntokaupat vuoden 2009 lopussa tehnyttä ostajaa eri puolilta Suomea. Vaikka asumisen merkitys hiilijalanjälkeen onkin tiedossa, on ekologisten tekijöiden vaikutusta asunnon ostossa tutkittu aiemmin varsin vähän.

- Ehdottomasti tärkein yksittäisen kuluttajan valinnoista on se, missä ja miten asuu. Asuminen vie 40 prosenttia ihmisen energiakulutuksesta ja asuinpaikka määrittää paljolti myös sen, millä ja miten ihminen liikkuu. Toiseksi suurin energiasyöppö on liikenne. Keskusta-asunto ei ole aina sen ekologisempi valinta kuin koti lähiössä tai maalla. Keskusta-asukkaallahan voi olla kesämökki ja pitkät työmatkat, pikkukylän omakotiasujalla taas saattaa olla lämmitysmuotona maalämpö ja kaikki palvelut vieressä, Kiinteistömaailman viestintäjohtaja Katja Änkilä pohtii.

Valitessaan asuntoa suomalaiset suhtautuvat ekologisuuteen varsin käytännönläheisesti. Tärkeimmiksi ekokriteereiksi asunnon valinnassa nousevat energiatehokkuus (92,9 %), hyvät palvelut (90,5 %) sekä julkiset liikenneyhteydet (85 %). Omakotitaloasujat ovat kiinnostuneita uusiutuvien energialähteiden käytöstä kun taas kerrostaloasujille tärkeää näyttää olevan asunnon sijainti ja hyvät lähipalvelut. Naiset pääsääntöisesti pitävät asunnon ekologisuutta tärkeämpänä valintakriteerinä kuin miehet. Sukupuolen lisäksi ekologiseen asennoitumiseen asunnon ostossa vaikuttaa ikä: Vastaajista 45 - 65-vuotiailla ekologisten tekijöiden vaikutus asunnon valintaan on suurempi kuin nuoremmilla.

Asunnonostajista löydettiin ekologisen asennoitumisen perusteella viisi erilaista ryhmää:

  • Suurinta ryhmää (30,0 %) kiinnostavat asunnon kaikki ekologiset ominaisuudet. He motivoituvat niin ympäristöseikoista kuin taloudellisuudestakin ja valintakriteerien perusteena ovat erityisesti asunnon terveellisyys ja jälleenmyyntiarvo. Ryhmään kuuluva haluaa ekologisella asumisella osoittaa ympäristövastuullisuutensa ja huolehtia seuraavien sukupolvien hyvinvoinnista.
  • 26,9 prosentille vastaajista infrastruktuurin - esimerkiksi julkisen liikenteen ja palveluiden - merkitys asunnon ekologisuudessa on tärkeää. Ryhmän päätöksentekoon asunnon valinnassa vaikuttaa ympäristövastuu sekä halu suojella luontoa ja seuraavia sukupolvia.
  • Viidennes vastaajista voidaan sijoittaa ryhmään, jolle asunnon ekologisuus on tärkeää ennen kaikkea luonnon hyvinvoinnin vuoksi. Ryhmään kuuluvien kiinnostus ekokotiin liittyy etenkin ympäristövastuuseen sekä haluun suojella luontoa.
  • Taloudellista hyötyä ekologisuudesta hakee 15,3 prosenttia vastaajista. Keski-määräistä useammin ryhmään kuuluva asuu omakotitalossa. Ekologisuuteen ryhmää motivoi elinkustannuksissa säästäminen ja edut asunnon jälleenmyynnissä.
  • Ekologisuus ei kiinnosta vastaajista 7,1 prosenttia. Ryhmässä miesten osuus on muita ryhmiä isompi ja iältään he ovat usein nuoria. Ryhmään kuuluvia ei juuri huoleta ympäristön hyvinvointi. He ovat kuitenkin hieman kiinnostuneita energian säästöstä ja hyvistä palveluista. Tällöin motiivina on elinkustannuksissa säästäminen.

Asunnonostajien mielipiteet jakautuivat siinä, onko kiinnostavien asuntojen ekologisuudesta riittävästi tietoa saatavilla. Vastaajista 38,6 prosenttia sanoi, ettei saatavilla olleen informaation määrä ollut riittävää. Lisäksi asunnonostajille näytti jääneen hyvin epäselväksi, mitkä asunnot ovat enemmän ekologisia, mitkä vähemmän. Vain joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että tarjolla oli myös ympäristöystävällisiä asuntoja.

Kiinteistömaailma tutki keväällä 2010 myös välittäjiensä mielipiteitä ekologisen asunnon ostamisesta. Kyselyyn vastasi 491 välittäjää ympäri Suomen. Heistä 85 prosenttia kertoi, etteivät asiakkaat tavallisesti esitä kysymyksiä myynnissä olevien asuntojen ekologisuudesta. Välittäjistä 82 prosentin mielestä ostajien tietotaso erilaisten asuntojen ekologisuudesta on heikko. Kolme neljäsosaa välittäjistä uskoi, että ostajat eivät lue energiatodistuksia kovin tarkkaan ja useampi kuin joka toinen oli sitä mieltä, etteivät asunnon korkeat energiakustannukset karkota ostajia.

- Asunnonostajat ovat tutkimuksen mukaan paljon kiinnostuneempia ekologisuudesta kuin kiinteistönvälittäjät uskovat. Tiedon tarve ja tiedon tarjonta eivät vain toistaiseksi kohtaa. Tässä on meillä ja koko asumisen toimialalla paljon tekemistä, toteaa Katja Änkilä.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Katja Änkilä. Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3017
Viestintäsuunnittelija Tiina Korhonen. Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3020
Toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3011

www.kiinteistomaailma.fi/ekokoti

<< Takaisin