Etusivu > Ajankohtaista > Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset myös korjausrakentamiseen
  • Palaute
  • Intranet

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset myös korjausrakentamiseen
21.5.2010

Euroopan parlamentti hyväksyi 18.5.2010 uudistetun rakennusten energiatehokkuutta parantavan direktiivin. Direktiivi tulee voimaan alkukesästä 2010 ja kansallisten säädösten tulee olla valmiina kesällä 2012.

Direktiivi muuttaa rakentamista koko EU:n alueella merkittävästi. Uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 loppuun mennessä. Julkisia rakennuksia vaatimus koskee jo vuoden 2019 alusta. Myös korjausrakentamiselle on asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksittäisen rakennuksen korjaamisessa rakennusosien ja lämmitysratkaisuiden on oltava energiatehokkuudeltaan määräysten mukaisia.

Suomi siirtyi matalaenergiarakentamisen suuntaan jo vuoden 2010 alusta 30 prosenttia tiukentuneilla rakentamismääräyksillä. Määräyksiä kiristetään edelleen 20 prosentilla vuonna 2012.

"Vaikka kiristyksiä on jo tehty, direktiivin tavoitteet ovat erittäin haastavia. Tiukennukset vaativat kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta rakentamisen alalla. Korjausrakentamiselle asetettavat kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset ovat haasteellisia myös säädösvalmistelun kannalta. Suunta on kuitenkin oikea, kun otetaan huomioon kuinka suuri energiansäästöpotentiaali olemassa olevaan rakennuskantaan sisältyy", asuntoministeri Jan Vapaavuori korostaa.

Energiatodistukset laajemmin käyttöön

Uusitun direktiivin myötä myös energiatodistusten painoarvo kasvaa. Direktiivi täsmentää energiatodistuksiin liittyviä menettelyjä. Esimerkiksi tieto rakennuksen energiatehokkuudesta on näyttävä jo myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Energiatodistukset vaaditaan isoissa julkisissa rakennuksissa, vaikka niitä ei myydä tai vuokrata. Energiatodistukset on isoissa rakennuksissa laitettava myös nähtäville.

Kun direktiivin toimeenpano etenee, myös vanhoilta omakotitaloilta tullaan edellyttämään energiatodistusta. Vapaavuoren mukaan asiassa on kuitenkin edettävä vaiheittain ja tarvittaessa energiatodistusjärjestelmää muokaten.

Rakennusten osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä EU:ssa ja Suomessa on 40 %. Uuden direktiivin toimilla arvioidaan saavutettavan 5-6 prosentin vähennys EU:n loppuenergian kulutuksessa ja 4-5 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä vuonna 2020.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö,
puh. 050 594 0167, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta

<< Takaisin