Etusivu > Ajankohtaista > Taloyhtiöt haluavat panostaa suunnitteluun ja energiatehokkuuteen
  • Palaute
  • Intranet

Taloyhtiöt haluavat panostaa suunnitteluun ja energiatehokkuuteen
11.11.2010

Kiinteistöliitto Uusimaan tuore selvitys kertoo, että taloyhtiöt pitävät pitkän aikavälin suunnittelua ja energiatehokkuutta tärkeimpinä asioina, joihin pitää keskittyä. Tämä käy ilmi Kiinteistöliitto Uusimaan jäsenilleen lähettämästä kyselystä, johon vastasi 954 hallituksen jäsentä, hallituksen puheenjohtajaa tai isännöitsijää.

Tärkeysjärjestyksen kolmannesta sijasta kisasivat taloyhtiön hallinto, rakennusten toimivuus ja ulkonäkö. Hallitusten ja isännöitsijöiden näkemyksissä ei juuri ollut eroja.

Kiinteistöliitto Uusimaa selvitti jäsenkyselyllä, miten taloyhtiöiden hallitusten jäsenet, hallitusten puheenjohtajat sekä isännöitsijät näkevät taloyhtiöiden seuraavan kymmenen vuoden tarpeet ja muutosvoimat. Taloyhtiöissä tullaan panostamaan aiempaa enemmän pitkän tähtäimen suunnitteluun ja toimintaan(81 %) ja energiatehokkuuteen (52 %). Yli puolet (56 %) vastaajista on myös siltä mieltä, että taloyhtiöt tulevat tarvitsemaan nykyistä enemmän palveluja peruskorjauksessa.

"On todella hyvä, että pitkän tähtäimen suunnittelu ja energia-asiat koetaan tärkeiksi teemoiksi taloyhtiöissä ja että niihin halutaan panostaa. Tämä kertoo sekä asukkaiden että isännöitsijöiden halusta pitää huolta yhtiöstä ja asuinympäristöstä", Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Kai Haarma toteaa.

Vastaajat arvioivat asukkaiden arvostavan tulevaisuudessa selkeästi aiempaa enemmän taloyhtiöiden siisteyttä ja kauneutta (72 %), asumisen arjen toimivuutta (69 %) ja asunnon arvonnousua (63%). Yllättävää on, että esteettiset arvot ja hyvä arki nousevat asunnon arvonnousua tärkeämmiksi. Lisäksi asukkaiden arvioitiin muuttuvan selkeästi vaativammiksi (61 %).
Isännöitsijät ja hallitus samoilla linjoilla

Vastauksia verrattaessa havaittiin, että sekä taloyhtiöiden hallitukset että isännöitsijät olivat samoilla linjoilla tärkeimmistä keskittymisen kohteista ja taloyhtiöiden tarpeista. Kolmen kärki oli sama myös riippumatta taloyhtiön koosta tai siitä, oliko kyseessä kerros- vai rivitalo.

Isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset näkivät hieman eri tavalla taloyhtiön asukaskunnassa tapahtuvat muutokset. Isännöitsijät arvioivat ikääntyvien määrän ja monikulttuurisuuden lisääntyvän enemmän kuin hallitusten jäsenet. Isännöitsijät myös arvioivat hallituslaisia useammin asukkaiden muuttuvan yhä vaativammiksi.

Kiinteistöliitto Uusimaan halutaan jatkossa suuntaavaan enemmän resursseja taloyhtiöiden hallitusten kouluttamiseen ja osto-osaamisen kehittämiseen. Kai Haarman mukaan tämä on seurausta siitä, että uusi asunto-osakeyhtiölaki on ollut runsaasti julkisuudessa ja hallitukset tiedostavat koulutustarpeen. "Tämä on tärkeää tietoa meille. Aiomme järjestää tilaisuuksia osto-osaamisesta sekä myötävaikuttaa siihen, että taloyhtiöiden hallituksilla olisi käytettävissään ajan tasalla olevia malleja ja ohjeistuksia isännöinnin, kiinteistönhoidon ja -ylläpidon palveluiden hankintaan", Haarma tiivistää.

Mediassa esillä ollut kritiikki isännöitsijöiden asemasta yhdistyksessä ei tullut kyselyssä esille edes avoimissa vastauksissa. Huomionarvoista on, että hallitukset ja isännöitsijät näkevät tulevaisuuden haasteet hyvin samalla tavalla. "Tutkimuksen perusteella vastakkainasettelua isännöinnin ja hallitusten välillä ei koeta olevan", arvioi Haarma tutkimuksen yhteenvetoa.

Lisätietoja: Kai Haarma, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Uusimaa,
puh. 050-5454249, kai.haarma(at)kiinteistoliitto.fi
Timo Järvinen, hall. puheenjohtaja, Kiinteistöliitto Uusimaa,
puh. 050-5634998, timo.jarvinen(at)juridia.com

<< Takaisin