Etusivu > Ajankohtaista > KIMU-hankkeen loppusuora alkamassa
  • Palaute
  • Intranet

KIMU-hankkeen loppusuora alkamassa
31.3.2011

Ympäristöministeriön ja ARA:n koordinoimaan lähiöohjelmaan kuuluvan KIMU (Kerrostalon ilmastonmuutos) -projekti on kääntymässä loppusuoralle. Tietokartoitukset on pääosin tehty. Ulkovaipan korjauksia koskeva raportti on julkaistu.

Ilmanvaihtoa koskeva, erillisprojektina toteutettu KIMULI-selvitys on myös päättynyt ja raportoitu.

Korjauspalvelujen ja -tuotteiden tarjonnan kartoitus on hakenut muotoaan ja on yhä työn alla yhteistyössä Tee Parannus- ja Ketterä-hankkeiden kanssa.

Työn loppuvaiheen pääosan muodostaa esimerkkikohteiden analysointi ja ohjeellisten korjaussuunnitelmien tekeminen niille. Käsiteltäviä taloyhtiöitä on 6 kappaletta, kaksi kultakin kolmelta kohdealueelta. Kaikissa näissä on pidetty taloyhtiökohtaiset tilaisuudet lähtötietojen varmistamiseksi ja asukkaiden tai osakkaiden informoimiseksi.

Taloyhtiötapaamisissa on odotetusti käynyt ilmi suuri tiedon tarve korjausmahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista taloyhtiön talouteen. Esimerkkikohteiden asukkaille on valmisteltu kysely (linkki oheiseen tiedostoon) heidän näkemyksistään talon korjaustarpeista ja sisäilman laadusta. Simulointilaskelmat korjaustoimenpiteiden aiheuttamien energiankulutuksen muutosten määrittämiseksi ovat käynnissä samanaikaisesti.

Projekti on järjestänyt tähän mennessä kolme työpajatilaisuutta. Niissä on käsitelty ulkovaipan korjauksia, taloteknisiä ratkaisuja ja elinkaarikustannusten laskentaa. Korjauskonsepteja ja esimerkkikohteiden korjaussuunnitelmia koskeva työpaja on 13.4.2011. Katso ohjelma!

Suomen Kiinteistöliiton koordinoima KIMU-Projekti päättyy kesällä 2011.

<< Takaisin