Etusivu > Ajankohtaista > Asukkaat pettyvät putkiremonttien laatuun ja toteutustapoihin
  • Palaute
  • Intranet

Asukkaat pettyvät putkiremonttien laatuun ja toteutustapoihin
18.4.2011

Kolmasosa asukkaista on edelleen tyytymättömiä siihen, kuinka putkiremontti onnistui heidän taloyhtiössään. Asukkaiden odotukset ennen putkiremonttia ovat korkeat, mutta lähes puolet joutuu lopulta pettymään saneerauksen toteutustapoihin ja laatuun. Taloyhtiöissä pidetään yhä tärkeämpänä, että putkisaneerausyritykset käyttävät sertifioituja menetelmiä ja laatujärjestelmää. Tiedot käyvät ilmi Consti Talotekniikan teettämästä asukaskyselystä, johon vastasi yli 800 taloyhtiön asukasta. Kysely toteutettiin toisena vuonna peräkkäin.

Taloyhtiöissä on edelleen merkittävä määrä putkiremonttien toteutustapoihin tyytymättömiä asukkaita. Kun viime vuonna 32 prosenttia asukkaista oli sitä mieltä, että heidän yhtiössään toteutettu putkisaneeraus epäonnistui täysin tai hieman, on tyytymättömien määrä tänä vuonna noussut vielä hieman, 34 prosenttiin.

- Näissä tuloksissa heijastuu alan tämänhetkinen tunnelma. Ammattitaitoisista ja laadukkaista tekijöistä on pula, ja samaan aikaan taloyhtiöissä osataan vaatia laadukasta työtä, toteaa Consti PutkiReformi Oy:n toimitusjohtaja Jan-Erik Luther.

Asukkaiden odotukset putkiremontin onnistumisesta ovat korkealla, mutta saneerauksen jälkeisten arvioiden mukaan moni joutuu pettymään työn toteutustapoihin ja laatuun. Pahimman pettymyksen aiheuttavat asukkaiden arjen laadun heikentyminen.

Asukkaiden mielestä pölyn leviämistä asuntoon ei ole ratkaistu tyydyttävästi (97 % pitää erittäin tai melko tärkeänä, mutta 45 % kokee sen epäonnistuneen täysin tai hieman) eikä asuntoa ole suojattu hyvin (100 % pitää erittäin tai melko tärkeänä, mutta 41 % kokee sen epäonnistuneen täysin tai hieman).

Myöskään remonttien hinta-laatu-suhde ei vastaa asukkaiden odotuksia. Kaikille asukkaille oli erittäin tai melko tärkeää, että saneerauksen lopputulos on hyvä hintaansa nähden ja työ on sovitun laatuista, mutta yli kolmanneksen mielestä niissä epäonnistuttiin täysin tai hieman (37 % ja 35 %).

Uudet menetelmät tunnetaan yhä paremmin

Perinteiset menetelmät tunnetaan edelleen paremmin kuin uudet menetelmät, mutta ero on kaventunut selvästi. Perinteiset menetelmät tuntee erittäin tai melko hyvin 72 prosenttia (viime vuodesta +6 %) asukkaista, viemärin pinnoitusmenetelmän 58 prosenttia (+27 %) ja sukitusmenetelmän 45 prosenttia (+21 %).
Vajaa puolet (48 %) asukkaista on sitä mieltä, että putkiremontti ei saisi kestää yli kuukautta. Viidesosan (22 %) mielestä sopiva haitta-aika putkiremontille on 1-2 viikkoa ja neljäsosan (26 %) mielestä 3-4 viikkoa. Vielä 1-2 kuukauden haitta-aikaan malttia löytyy neljäsosalta (27 %).

Asukkaat ovat heikosti perillä siitä, millaista putkisaneerausmenetelmää heidän taloyhtiössään on käytetty tai ollaan suunniteltu käytettävän. Yli puolet (58 %) vastaajista ei osaa nimetä, mitä saneerausmenetelmää asuinkerroksissa oli käytetty tai käytetään. Pohjakerrosten viemäreistä kysyttäessä tietämättömien prosenttiluku oli vieläkin korkeampi, 67 prosenttia.

Jo puolet hallituksista vaatii sertifikaatteja ja laatujärjestelmää

Taloyhtiöiden hallituksilta kysyttiin, mitkä ovat luotettavan saneerausyrityksen kolme tärkeintä piirrettä. Ensimmäiseksi nousi sertifioidut menetelmät (52 %), toiseksi laatujärjestelmän käyttö (48 %) ja kolmanneksi kyky hoitaa kaikki putkiremonttiin liittyvät työt verkostonsa hyödyntäen (48 %).

- Taloyhtiöt pitävät yhä tärkeämpänä, että putkiremontteja tekevät yritykset hallitsevat todistetusti työnsä. Mittavan ja tärkeän urakan kanssa halutaan olla varmoja siitä, että työtavat ovat laadukkaita ja putket todella kestävät, Luther kertoo.

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä paneelitutkimuksena maaliskuussa 2011. Kyselyyn vastasi 824 henkilöä, joiden taloyhtiöissä putkisaneeraus on tehty viimeisen viiden vuoden aikana tai se on tulossa seuraavan viiden vuoden aikana. Hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia vastaajista oli 230. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Putkiremontin onnistuneimmat osa-alueet TOP3 (onnistui täysin tai melko hyvin)
1. Asunnon arvo nousi saneerauksen seurauksena (83 %)
2. Asunnon jälleenmyynti helpottui saneerauksen seurauksena (82 %)
3. Saneerauksen toteuttavalla yrityksellä oli pitkäaikainen kokemus valitusta menetelmästä (77 %)

Putkiremontin epäonnistuneimmat osa-alueet TOP 3 (epäonnistui hieman tai täysin)
1. Valittavaksi tarjottiin vaihtoehtoja putkisaneerausten toteutustavaksi (50 %)
2. Saneerauksen aikana pölyn leviäminen asuntoon ratkaistiin tyydyttävästi (45 %)
3. Asunto oli hyvin suojattu (41 %)

Putkiremontin tärkeimmät osa-alueet TOP 3 (piti erittäin tärkeänä)
1. Työ on sovitun laatuista (94 %)
2. Asukkaat saavat hyvän tiedotuksen omaan asuntoonsa kohdistuvista toimenpiteistä (92 %)
3. Saneerauksen lopputulos on hyvä hintaansa nähden (90 %)

<< Takaisin