Etusivu > Ajankohtaista > Korjausrakentamisen ja lähiöuudistuksen tutkimustieto koottiin yhteen
  • Palaute
  • Intranet

Korjausrakentamisen ja lähiöuudistuksen tutkimustieto koottiin yhteen
25.10.2011

Korjaus- ja täydennysrakentamista sekä lähiöiden uudistamista koskeva tutkimustoiminta on ilahduttavasti vilkastunut. Monia mielenkiintoisia hankkeita on tehty ja vireillä. Tieto eri tutkimuksista on kuitenkin ollut hajallaan ja niiden tulokset tunnetaan huonosti.

Tee parannus -ohjelman yhteydessä on kartoitettu korjaus- ja täydennysrakentamiseen liittyvät tutkimukset ja koottu yhteen ydintiedot eri tutkimuslaitosten tärkeimmistä hankkeista ja niiden tuloksista. Hanketietokannassa on tällä hetkellä tiedot noin 130 tutkimushankkeesta sekä lähes 400 opinnäytetyöstä. Tutkimukset on tehty tai käynnistetty 2000-luvulla.

Tietokannasta voi etsiä tutkimuksia ja opinnäytetöitä erilaisilla hakusanoilla. Kustakin hankkeesta on julkaistu hankkeen nimi, toteuttaja, rahoittaja, ajankohta, yhteyshenkilö sekä lyhyt kuvaus ydinsisällöstä. Useimmista valmistuneista hankkeista on luettavissa myös loppuraportti ja mahdollisia osaraportteja, erilaisia yhteenvetoesityksiä sekä keskeisiä tutkimukseen liittyviä linkkejä. Tutkimukset on listattu sekä kuvapainotteiseen galleriaan että tekstimuotoiseen projektiluetteloon.

Hanketietokannan kokoamista ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Tekes ja Rakennusteollisuus RT. Sovelluksen ovat toteuttaneet AE Partners Oy ja Suomen Asuntotietokeskus. Tiedonkeruusta on vastannut Riku Lindholm Aalto-yliopistosta.

- Nyt on tuotettu kohtalaisen kattava poikkileikkaustieto tärkeimmistä tutkimushankkeista ja opinnäytteistä. Hanketiedoston päivittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja opetuslaitosten sekä niitä rahoittavien tahojen kesken. Tietokanta tarjoaa hyvän perustan korjausrakentamisen ja lähiöuudistuksen tutkimus- ja kehittämistyön tulosten maastouttamiselle ja tutkimushankkeiden osapuolten tehokkaalle verkottumiselle, toteaa Suomen Asuntotietokeskuksen toimitusjohtaja Juha Salmi.

Hanketietokanta on osoitteessa www.rakennettuymparisto.info/kehityshankkeet.

Tee parannus! -viestintäohjelmaa toteuttavat Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa. Tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä, suunnitelmallista ja kustannus- sekä energiatehokasta korjausrakentamista. Viestintäohjelma välittää tietoa hyviksi koetuista korjaustavoista, uusista ratkaisuista ja palveluista sekä aihepiiriin liittyvistä tutkimus- ja kehityshankkeista. Katso www.teeparannus.fi.

Lisätietoja:
Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT, puh. 050 527 6966, jukka.pekkanen[at]rakennusteollisuus.fi

Juha Salmi, Suomen Asuntotietokeskus, puh. 0400 424314, juha.salmi[at]asuntotietokeskus.fi

<< Takaisin