Etusivu > Parhaat käytännöt > Ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen > Hyvä korjaustapa tai -tuote > Hissiremontti
  • Palaute
  • Intranet

Hissi nostaa asunnon arvoa

Hissit ovat kerrostalon asukkaille joukkoliikenneväline sekä tärkeä osa esteetöntä asumista. Hissin käyttömäärä on valtava. Hissejä käytetään jokapäiväiseen liikkumiseen, joten niiden kuntoon ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Hissien keski-ikä on Suomessa yli 30 vuotta ja kerrostaloista löytyy runsaasti 1920-lukuisiakin. Vanhat hissit ovat turvallisuusriski sekä talon asukkaille että niitä huoltaville ja tarkastaville henkilöille. Remonttitarve on akuutti, jos hississä on turvapuutteita, esimerkiksi korin ovi puuttuu tai hississä on huono pysähtymistarkkuus. Normaalisti hissiin tulee vika noin puolitoista tai pari kertaa vuodessa. Jos korjauskertoja on enemmän, on hissi isomman remontin tarpeesta.

Voimassa oleva laki ei vaadi toimivalle hissille tekemään mitään muuta kuin normaalit huollot ja tarkastukset. EU-standardit koskevat uusia hissejä.


Pieni peruskorjaus vai uusi hissi vanhan tilalle

Modernisoinnilla tarkoitetaan hissin peruskorjaamista ja osittaista uusimista. Modernisoinnissa jää vanhasta hissistä jäljelle joitakin keskeisiä osia. Esimerkiksi on mahdollista säilyttää olemassa oleva hissikuilu ja saada sen sisälle uusinta teknologiaa. Näin minimoidaan asukkaille ja rakennukselle aiheutuvat haitat ja häiriöt.

Modernidointia suunnitellessa on muistettava, että vanhojen hissien korjaaminen on kallista ja työlästä. Perusongelma on reletekniikka ja muut vanhat komponentit. Uusien komponenttien liittäminen vanhaan hissiin voi myös olla ongelmallista. Jos ohjauskeskus on rikki, se voidaan uusia, mutta vanhaan hissiin on vaikea yhdistää uudenaikaista ohjauskeskusta. Uudet ja vanhat laitteet eivät aina keskustele keskenään.

Hissin modernisointi tai vaihto alkaa kuntotarkastuksella ja korjaustarpeiden kartoituksella. Jonka yhteydessä kannattaa laskea myös tarkka kustannusarvio. Hissien reaalihinnat ovat laskeneet ja hissien modernisointikustannukset lähestyvät uuden hissin hintaa. Kumpi on kannattavampi ja kestävämpi vaihtoehto?

Jälkiasennuskohteet - hissi hissittömään taloon?

Jälkiasennukset ovat mahdollista lähes jokaiseen rakennukseen. Porrashuoneen tyyppi ratkaisee, sijoitetaanko hissi rakennuksen ulkopuolelle rakennettavaan hissikuiluun vai sisälle porrashuoneeseeen.

Tehdasvalmisteiset modulaariset ratkaisut lyhentävät radikaalisti työmaa-aikaa ja vähentävät meluhaitat ja muut häiriöt murto-osaan perinteiseen paikallarakentamiseen nähden. Lisäksi valmistus kuivissa lämpimissä sisätiloissa parantaa korjausrakentamisen laatua ja kustannustehokkuutta.

Yhteiskunta tukee hissin rakentamista vanhaan taloon. Valtiolta voi saada korjausavustusta 50 prosenttia kustannuksista ja eräät kunnat, esimerkiksi Helsinki antaa lisäksi 10 prosentin lisäavustuksen.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki: Sijaintikerros huomioon hissin jälkiasennuksen kustannuksia jaettaessa

Uuden asunto-osakeyhtiölain hissien jälkiasennusta koskeva sääntely poikkeaa ratkaisevasti nykyisestä. Nykyään hissin rakentamiskustannukset jaetaan pääsääntöisesti vastikeperusteisesti kuten muutkin taloyhtiöiden kustannukset. Uuden lain mukaan kustannukset jaetaan sen mukaan, kuinka hissin arvioidaan vaikuttavan kunkin huoneiston arvoon.

Lakiesityksessä kustannukset jyvitetään ylhäältä alaspäin siten, että ylemmät kerrokset maksavat hissistä enemmän kuin alemmat kerrokset. Jyvitysperusteena on siis normaalin vastikeperusteen lisäksi huoneiston sijaintikerros. Hankkeesta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöllä.

Mikäli hissi rakennetaan vain osaan porrashuoneita tai rakennuksia, hissikustannuksiin osallistuvat vain niiden portaiden/rakennusten osakkaat. Kustannukset jyvitetään edellä mainitulla tavalla. Lisäksi edellytetään, että yhtiökokouksessa saadaan niiden portaiden osakkaiden enemmistö, joiden huoneisto sijaitsee siinä rapussa, johon hissi rakennetaan. Päätöksenteon uutuus on se, että kun hissi rakennetaan vain osaan porrashuoneista, on yhtiökokouksessa laskettava kaikista annetuista äänistä kahden eri enemmistön äänet. Tällä varmistetaan, että hankkeen maksavien portaiden enemmistö myös kannattaa hanketta.

Lisätietoja vireillä olevasta säädöshankkeesta oikeusministeriön nettisivuilta: http://www.om.fi.

Lisätietoja:


Avustukset
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA): http://www.ara.fi/default.asp?node=1089&lan=fi

Kunnossapito ja peruskorjaus
www.kone.fi/kunnossapito

Apua modernisointiin

Hissin modernisointi, KH -kortti 57-00376. 15 sivua.
Kustantaja Rakennustieto Oy. Mukana on myös tietoa standardeista, määräyksistä ja niiden tulkinnoista.

Ratkaisuja hissittömään taloon


KONE: http://www.kone.com/countries/fi_FI/Pages/consultant.aspx
NEAPO Tubetower®: http://www.neapo.fi/suomi/www/page.php?id=4

Esimerkkikohteita

Helsingin hissiprojekti: http://www.hel2.fi/hissiprojekti/index.html
http://www.kone.com/countries/fi_FI/nae_koe/Referenssit/hissittomat/Pages/default.aspx
http://www.neapo.fi/suomi/www/page.php?id=72

Hissit ja energiatehokkuus
KONE Ekotehokkaat ratkaisut: http://www.kone.com/countries/fi_FI/Documents/Esitteet/Muut/KONE%20Ekotehokkaat%20ratkaisut.pdf