Etusivu > Parhaat käytännöt > Ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen > Hyvä korjaustapa tai -tuote > Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen
  • Palaute
  • Intranet

Lämmöntalteenotto poistoilmasta


Huoneistokohtaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä kaikki tekniikka on asunnon sisällä ilmanvaihtokoneen muodossa. Tekniikan avulla voidaan ottaa talteen lämpöä poistoilmasta ja lämmittää sillä tuloilmaa, joka tuodaan asuntoihin myös koneellisesti. Ratkaisu ei ole pelkästään energiansäästöjuttu, vaan vaikuttaa selkeästi viihtyvyyteen ja sisäilman laatuun. Järjestelmä suodattaa tuloilman, mikä on allergiaihmisille ja astmaatikoille varmasti hyvä juttu. Lisäksi korvausilmaventtiileitä, joista on tullut kylmää raitista ilmaa, ei enää tarvita, mikä vähentää vedon tunnetta.

Keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä

kerrostaloon tulee ilmanvaihtokone esim. ullakolle, joka hoitaa koneellisesti sekä ilman tuonnin että poistamisen asunnoista. Myös tässä vaihtoehdossa otetaan lämpöä talteen poistoilmasta talteen, suodatetaan tuloilmaa sekä saadaan vastaavat hyödyt sisäilmaston parantamisesta kuin huoneistokohtaisessa järjestelmässä. Keskitetty järjestelmä tarvitsee poisto- ja tuloilmakanavistot huoneistoista aina ylös asti ilmanvaihtokoneelle. Erityisesti tuloilmakanavien sovittaminen voi jossain tapauksissa osoittautua haasteelliseksi vanhoissa kerrostaloissa.

Huoneistokohtaisen ja keskitetyn ratkaisun välissä on vaihtoehto, jossa hyödynnetään kerrostaloissa yleisesti käytössä olevaa koneellista poistoilmanvaihtojärjestelmää ja täydennetään sitä huoneistokohtaisilla tuloilmakoneilla ja välillisellä lämmöntalteenotolla. Tässä vaihtoehdossa vanhan järjestelmän poistokanavisto nuohotaan ja poistoilmapuhaltimet tai huippuimurit uusitaan lämmönsiirtimillä varustetuilla malleilla. Jokaiseen huoneistoon asennetaan oma tuloilmakone, joka huolehtii tuloilman koneellisesta tuonnista. Lisäksi tarvitaan lämmönkeruuputkisto, joka yhdistää lämmönsiirtimet tuloilmakoneisiin. Tässä vaihtoehdossa poistoilma ei lämmitä suoraan tuloilmaa, vaan poistoilma lämmittää ensin lämmönkeruunestettä, joka lämmittää vuorostaan tuloilmaa. Tässäkin vaihtoehdossa saadaan lämmöntalteenoton lisäksi parempi sisäilma lämpimän ja suodatetun tuloilman ansiosta.

Lämpöpumppuja
voidaan myös käyttää poistoilman lämmön talteen ottamisessa. Tässä ratkaisussa poistoilman lämpöä hyödynnetään lämpöpumppujen avulla, jotka lämmittävät vesivaraajia. Vesivaraajien lämpöä voidaan käyttää sekä tilojen että käyttöveden lämmitykseen. Teknisesti järjestelmän toteuttaminen vaatii hankintoja, kuten lämpöpumppujen, vesivaraajien, puhaltimen uusimista tai varustamista lämmönsiirtimillä sekä lämmönkeruuputkiston, joka yhdistää lämmönsiirtimet ja lämpöpumput. Lämpö saadaan poistoilmasta talteen, mutta järjestelmä ei paranna itse ilmanvaihtoa tai viihtyisyyttä. Tämän vuoksi lämpöpumppuratkaisun yhteydessä tulee asentaa myös huoneistokohtaiset tuloilmakoneet, joiden avulla saadaan tuloilma suodatettua ja lämmitettyä (vrt. edellinen vaihtoehto huoneistokohtaisen ja keskitetyn välimalliversio).

Linkkejä

Vaakaviiva

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä
- esimerkkejä ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamisesta


Kuinka parantaa 1970-luvun kerrostalon ilmanvaihdon energiatehokkuutta (kalvot):
- huoneistokohtainen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla
- poistoilmalämpöpumpun yhdistäminen olemassa olevaan järjestelmään
- huippuimurin uusiminen


Lisätietoja
Petri Pylsy
Energia-asiantuntija
Kiinteistöliitto