Etusivu > Parhaat käytännöt > Tutkimus- ja kehityshankkeet > Ketterä korjausmalli
  • Palaute
  • Intranet

Siltamäessä kehitetään asunto-osakeyhtiöille ketterää korjausmallia

Ketterä-projekti
Projektin tavoite on parantaa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien tietoisuutta erilaisten korjausten sisällöistä sekä niiden kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä. Tavoitteena on, että asunto-osakeyhtiöt parantavat välttämättömien peruskorjausten yhteydessä myös kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Projektissa esitellään ja käydään läpi Siltamäen kohdealueelle soveltuvia yleisimpiä peruskorjausvaihtoehtoja, joita 1960- ja 1970-lukujen asuinkerrostaloihin tehdään. Näille vaihtoehdoille tehdään myös elinkaaritaloudellinen kustannusvertailu ja selvitetään, mitä rahoitus- ja avustusmahdollisuuksia (sekä yhtiö- että asukaskohtaisia) eri korjausvaihtoehtoihin on olemassa. Tarvittaessa myös tuodaan esille uusia suunnitelmadetaljeja asiantuntevan suunnittelutoimiston tekemänä. Suunnitelmat ovat yleisluontoisia, eivätkä tiettyyn kohteeseen suunniteltuja. Projektin avulla pyritään antamaan kohdennettua perustelumateriaalia, jota hallitukset voivat hyödyntää esitellessään korjausvaihtoehtoja yhtiökokouksissa muille osakkaille.

Uusia työkaluja ja malleja asunto-osakeyhtiöiden viestintään

Viestintä on olennainen ja haasteellinen osa taloyhtiön korjaushanketta. Viestinnän huonolla hoitamisella aiheutetaan negatiivinen mielikuva korjaushankkeesta, vaikka hanke olisikin teknisesti onnistunut. Korjaushankkeella on vaikutuksia asukkaiden päivittäiseen elämään ja sen vuoksi viestinnän tulisi olla etukäteen suunniteltua ja asukkaiden tarpeita hyödyntävää. Ketterä-projekti luo uusia työkaluja ja malleja viestinnän toteuttamisen helpottamiseksi asunto-osakeyhtiöissä.

Olemassa olevan asuntokannan energian käytön tehostaminen
Nykyaikaisilla etäluettavilla, edullisilla ja helposti asennettavilla mittareilla asukkaat motivoituvat oman kulutuksensa seuraamiseen ja sen pienentämiseen. Tästä seuraa hyötyjä myös koko yhteiskunnalle energiatehokkuusvaatimusten saavuttamisessa.

Toimenpiteet
-korjaus- ja rahoitusvaihtoehtojen taloudellisten kombinaatioiden selvittäminen
-rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen
-lisärakennusoikeuden hyödyntäminen
-kustannusoptimoidun tarkastelumallin luominen

Kohdealue ja aikataulu
Kohdealue on Siltamäki ja projekti on valmis vuoden 2011 lopussa ja sen lopputuloksena kuvataan ketterä teollisen korjausrakentamisen prosessi.

Osapuolet
Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus ry, Helsingin Energia, Helsingin kaupunki, Teknillinen Korkeakoulu

Lisätietoja
Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT, puh. 09 1299 284,Lähetä sähköpostia