Etusivu > Parhaat käytännöt > Tutkimus- ja kehityshankkeet > KIMU-projekti - Kerrostalon ilmastonmuutos
  • Palaute
  • Intranet

KIMU-projekti

Kerrostalon ilmastonmuutos - energiatalous ja sisäilmasto kuntoon

Kerrostalon ilmastonmuutokseen tähdännyt KIMU-projekti päättyi kesäkuussa 2011. Vuonna 2009 alkaneen hankkeella pyrittiin selvittämään keinoja, joilla voidaan vastata globaaliin ilmastonmuutokseen, parantaa kerrostalon sisäilmaa ja kohentaa sen henkistä ilmastoa. Suomen Kiinteistöliiton yhdessä Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa toteuttama hanke liittyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vetämään lähiöohjelmaan.

KIMU-projektissa tehtiin laaja tietokartoitustyö, jonka tulokset löytyvät julkaistuista raporteista. Näissä käsitellään mm. ulkovaipan korjauksia ja talotekniikkaa, ikkunoita ja märkätiloja. Korjausprojektin toteuttamista ohjeistava raportti Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja sekä ohje taloyhtiön viestinnälle korjaushankkeissa ovat käytännön työkaluja. Ilmanvaihtoa koskeva, erillisprojektina toteutettu selvitys on myös päättynyt ja raportoitu. Kaikki raportit löytyvät täältä.

Korjauspalvelujen ja -tuotteiden tarjonnan kartoitus on hakenut muotoaan ja on yhä työn alla yhteistyössä Tee Parannus- ja Ketterä-hankkeiden kanssa.

Merkittävä osa projektia on kohdistunut esimerkkikohteiden analysointiin ja ohjeellisten korjaussuunnitelmien tekemiseen niille. Käsiteltäviä taloyhtiöitä on 6 kappaletta, kaksi kultakin kolmelta kohdealueelta, joita ovat Lahden Keijupuisto, Helsingin Maunula ja Espoon Matinkylä. Kaikissa näissä on pidetty taloyhtiökohtaiset tilaisuudet lähtötietojen varmistamiseksi ja asukkaiden tai osakkaiden informoimiseksi. Taloyhtiötapaamisissa on odotetusti käynyt ilmi suuri tiedon tarve korjausmahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista taloyhtiön talouteen.

Esimerkkikohteiden asukkaille on tehty kysely heidän näkemyksistään talon korjaustarpeista ja sisäilman laadusta. Kyselyn yhteenveto on julkaistu verkkosivuilla.

Simulointilaskelmat korjaustoimenpiteiden aiheuttamien energiankulutuksen muutosten määrittämiseksi on myös tehty. Erilaisille korjaustoimenpiteille laskettiin hankinta- ja elinkaarikustannusarviot. Kaikille kohteille laadittiin projektin ehdotus korjausohjelmaksi sekä osoitetaan millä keinoilla on saavutettavissa vähintään 50% säästöt kiinteistön energiankulutuksessa. Tulokset on esitelty taloyhtiökohtaisissa keskustelutilaisuuksissa. Taloyhtiöraportit löydät tästä!

Projekti on järjestänyt neljä työpajatilaisuutta. Ensimmäisessä käsiteltiin ulkovaipan korjauksia ja toisessa taloteknisiä ratkaisuja, pääkohteina putkistokorjaukset ja ilmanvaihto. Elinkaarikustannusten laskenta on yhteinen ongelma koko energiansäästötoiminnassa. Tästä syystä projekti järjesti kolmannen työpajatilaisuuden tästä aiheesta menettelytapojen linjaamiseksi. Viimeisenä järjestettiin korjauskonsepteja ja projektin esimerkkikohteiden tuloksia koskeva tilaisuus huhtikuussa 2011. Työpajojen esitykset löydät tästä!

Loppuseminaari oli kesäkuussa 2011.

Lue yhteenvetoraportti!

silta_logo_rgb.jpg