Etusivu > Parhaat käytännöt > Tutkimus- ja kehityshankkeet > KIMU-projekti - Kerrostalon ilmastonmuutos > Tilannekatsaus kesäkuu 2011
  • Palaute
  • Intranet

KIMU-hankkeen tulokset alkavat olla koossa

Ympäristöministeriön ja ARA:n koordinoimaan Lähiöohjelmaan kuuluva KIMU (Kerrostalon ilmastonmuutos) -projekti on päättymässä.

KIMU-projektin tietokartoitukset on pääosin tehty. Ulkovaipan korjauksia ja talotekniikkaa koskevat raportit on julkaistu. Ikkunoita ja märkätiloja koskevat raportit sekä korjausprojektin toteuttamista ohjeistava raportti Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja ovat parhaillaan viimeisteltävänä. Ilmanvaihtoa koskeva, erillisprojektina toteutettu selvitys on myös päättynyt ja raportoitu. Raportit, samoin kuin muuta aineistoa löytyy sivuilta www.teeparannus.fi/kimu.

Korjauspalvelujen ja -tuotteiden tarjonnan kartoitus on hakenut muotoaan ja on yhä työn alla yhteistyössä Tee Parannus- ja Ketterä-hankkeiden kanssa.

Merkittävä osa projektia on kohdistunut esimerkkikohteiden analysointiin ja ohjeellisten korjaussuunnitelmien tekemiseen niille. Käsiteltäviä taloyhtiöitä on 6 kappaletta, kaksi kultakin kolmelta kohdealueelta, joita ovat Lahden Keijupuisto, Helsingin Maunula ja Espoon Matinkylä. Kaikissa näissä on pidetty taloyhtiökohtaiset tilaisuudet lähtötietojen varmistamiseksi ja asukkaiden tai osakkaiden informoimiseksi. Taloyhtiötapaamisissa on odotetusti käynyt ilmi suuri tiedon tarve korjausmahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista taloyhtiön talouteen.

Esimerkkikohteiden asukkaille on tehty kysely heidän näkemyksistään talon korjaustarpeista ja sisäilman laadusta. Kyselyn yhteenveto on julkaistu verkkosivuilla.

Simulointilaskelmat korjaustoimenpiteiden aiheuttamien energiankulutuksen muutosten määrittämiseksi on myös tehty. Erilaisille korjaustoimenpiteille laskettiin hankinta- ja elinkaarikustannusarviot. Kaikille kohteille laadittiin projektin ehdotus korjausohjelmaksi sekä osoitetaan millä keinoilla on saavutettavissa vähintään 50% säästöt kiinteistön energiankulutuksessa. Tulokset on esitelty taloyhtiökohtaisissa keskustelutilaisuuksissa. Taloyhtiöraportit julkaistaan lopuksi myös projektin sivustolla.

Projekti on järjestänyt neljä työpajatilaisuutta. Ensimmäisessä käsiteltiin ulkovaipan korjauksia ja toisessa taloteknisiä ratkaisuja, pääkohteina putkistokorjaukset ja ilmanvaihto. Elinkaarikustannusten laskenta on yhteinen ongelma koko energiansäästötoiminnassa. Tästä syystä projekti järjesti kolmannen työpajatilaisuuden tästä aiheesta menettelytapojen linjaamiseksi. Viimeisenä järjestettiin korjauskonsepteja ja projektin esimerkkikohteiden tuloksia koskeva tilaisuus huhtikuussa 2011.

Loppuseminaari pidettiin 9. kesäkuuta.

Projektityötä tekevät osapuolet ovat Aalto-yliopisto, VTT ja Kiinteistöliitto.