Etusivu > Parhaat käytännöt > Tutkimus- ja kehityshankkeet > KIMU-projekti - Kerrostalon ilmastonmuutos > Tutkimusraportit
  • Palaute
  • Intranet

Tutkimusraportit

Tietopaketti korjaushankkeiden tilaajille

Taloyhtiön korjaushankkeen vaiheet sekä osapuolet tehtävineen ja vastuineen on kuvattu Jari Virran laatimassa raportissa. Se on laadittu yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton, Rakennusteoillisuus RT:n, SKOL:n, Isännöintiliiton ja LVI-Tekniset urakoitsijat ry:n kanssa. Katso tietopaketti!

Märkätilojen korjaukseen monia vaihtoehtoja

KIMU-hankkeessa selvitettiin myös märkätilojen korjaustapoja ja -vaihtoehtoja. Valitut remonttimenetelmät ja laajuus ovat tavallisesti yhdistelmä teknisestä korjaustarpeesta, taloyhtiön asukkaiden asettamasta korjaustavoitteesta ja arvioiduista kustannuksista. Energiakysymykset ovat harvoin merkittäviä märkätilakorjauksia suunniteltaessa, mutta suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus energiankulutukseen ja etenkin tuleviin sähkölaskuihin on syytä tiedostaa. Lue raportti!

Ohjeita ikkunoiden käyttöön, huoltoon, kunnossapitoon ja remontointiin

KIMU-hankkeessa valmistuneessa raportissa korostetaan ennakoivan toiminnan merkitystä ikkunoiden huollossa ja kunnossapidossa. Ikkunoita vaihdettaessa kannattaa kiinnittää huomiota lämmöneristävyyden parantamiseen, vaikka lämmitysenergiassa saavutettavat säästöt eivät katakaan uusien ikkunoiden hankintakustannuksia. Ilmanvaihdon toimivuus on joka tapauksessa varmistettava, jotta energiaa ei säästetä huoneilman laadun kustannuksella. Lue raportti!

Talotekniikan tietokartoitus

Aalto-yliopistossa tehdyssä tietokartoituksessa tuodaan esille taloteknisten järjestelmien toimintaa ja uudistamismahdollisuuksia taloyhtiöissä. - Lue raportti

Ilmanvaihtojärjestelmien uudistamiseen monia hyviä ratkaisuja

Osana Suomen Kiinteistöliiton koordinoimaa KIMU-kehityshanketta on toteutettu LVI-Talotekniikkateollisuuden vetämä lisäprojekti , jossa selvitettiin tulo- ja poistoilmanvaihdon toteutusedellytyksiä kerrostaloissa. KIMULI-hankkeen loppuraportin mukaan on toteutettavissa useita ilmanvaihtoratkaisuja, joiden avulla voidaan saada merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa ja samalla parantaa ilman laatua. Hankintakustannukset eri järjestelmien välillä eivät poikkea merkittävästi. Ilmanvaihtoparannukset on järkevä tehdä silloin, kun taloissa tehdään isoja peruskorjauksia, kuten putkiremontteja. - Lue lisää

Julkisivukorjausten vaihtoehdot kartoitettiin KIMU-projektissa

Kiinteistöliiton koordinoimassa KIMU-hankkeessa on selvitetty kerrostalon ulkovaipan energiakorjausten vaihtoehtoja, kustannuksia ja kannattavuutta. VTT:n tekemässä selvityksessä kuvataan 1960- ja 1970-lukujen kerrostalokannan perustusten ja alapohjien, ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien, parvekkeiden ja yläpohjien tyypilliset rakenteet ja niiden ongelmat. Rakenteille esitetään vaihtoehtoisia korjausratkaisuja sekä rakennuksen energiatehokkuuden että rakennusosien teknisen kunnon parantamiseksi. Ratkaisuissa kiinnitetään huomiota myös rakennuksen hyvän sisäilmaston varmistaminen. - Lue lisää

Asukaskyselyt taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista

KIMU-projektin toimeksiannosta tehtiin tammikuussa 2011 kyselyt kuuden taloyhtiön asukkaille. Kyselyillä haluttiin selvittää asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia taloyhtiöiden korjaustarpeista sekä sisäilman laadusta. Kyselyt toteutti Promenade Research Oy. Lue raportti!