Etusivu > Parhaat käytännöt > Tutkimus- ja kehityshankkeet > Energiatehokkaan ja teollisen korjausrakentamiskonseptin kehittäminen
  • Palaute
  • Intranet

Elinkaaritehokkuuden parantaminen nostaa korjausrakentamisen ratkaisuiden ja osaajien kysyntää

6.11.2009 10.23.18

Kansallinen rakenteisiin kohdistuva korjausvelka on arvioiden mukaan tällä hetkellä noin 35-55 miljardia euroa. Korjaus- ja hoitovelan lisäksi energiatehokkuuden vaatimukset ovat kasvaneet sekä väestön ja rakennuskannan ikääntyminen asettavat haasteita. Lisäksi alalla on akuutti ja lisääntyvä osaajien puute.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi on keväällä 2009 aloitettu SITRA:n energiaohjelman rahoittama tutkimus- ja kehityshanke. Hanke jakaantuu kahteen, toisiaan tukevaan osaan, joista TKK Dipoli vastaa Korjausrakentamisen osaamisen kehittämisohjelman suunnittelusta ja koordinoinnista ja TKK:n Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos vastaa energia-tehokkaiden ja teollisten korjausrakentamiskonseptien kehittämisestä.

TKK:n Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitoksen tehtävänä on kehittää ja konseptoida energiatehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia teollisia korjausmenetelmiä ja ratkaisuita sekä saada asuinrakentamisen energiatehokkuuden parantaminen yleistymään. Teollisilla korjausmenetelmillä voidaan rakentamisaikaa lyhentää sekä asukkaille aiheutuvaa rakennustyön aikaista asumishäiriötä vähentää. Lisäksi hankkeessa panostetaan urakoitsijoiden, rakennusmateriaali- ja rakennusosavalmistajien sekä laitetoimittajien verkottamiseen, jotta asuinkiinteistöjen omistajille voidaan tarjota valmiita korjauspaketteja. Kehitettävät menetelmät ja ratkaisut luodaan ja testataan todellisissa koekohteissa. Tutkimuksessa kehitettäviä menetelmiä ja ratkaisuita voidaan modifioida jatkohankkeilla sopivaksi eri toimijoille ja kohteille.

TKK Dipolin Korjausrakentamisen osaamisen kehittämisohjelman tavoitteena on toteuttaa uusi korjausrakentamisen osaamisen kehittämisen ratkaisumalli sekä vaikuttava yhteistoiminta alan keskeisten toimijoiden kanssa. Laaja-alainen hankekokonaisuus on kolmevuotinen, josta Sitra tukee suunnitteluvaihetta ja korjausrakentamisen verkoston toiminnan käynnistämistä. TKK Dipoli toteuttaa ensimmäiset täydennyskoulutusosiot syksyllä 2009. TKK Dipolin hankekokonaisuuden osioita ovat pätevöittävä täydennyskoulutus, erikoisammattitutkinnot ja työmaiden täsmäkoulutukset. Lisäksi panostetaan opettajien ja erikoisosaajien koulutukseen ja osaamisen kehittämisen toimintamalleihin. Hanke tukee toiminnallaan myös aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksessa (AKKU) tunnistettuja tarpeita. Näitä ovat mm. korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, työssä oppiminen sekä työelämä- ja kysyntälähtöisyys.

Korjausrakentamisen osaamisen hanke on siis laaja, toimintoja ja konsepteja uudistava. Oppimissopimustyyppiset, pätevöittävät koulutukset ja erikoisammattitutkinnot vaativat useiden tahojen yhteistyötä. Tavoitteena on luoda korjausrakentamisen toimijoiden sekä tutkimus- ja koulutustahojen verkostoon pohjautuva toimintamalli, jonka pohjalta voidaan myös tulevaisuudessa ylläpitää ja uudistaa korkeatasoista korjausrakentamisen osaamista.

Lisätiedot: Anna-Maija Ahonen ja Petri Lyytikäinen, www.dipoli.tkk.fi/rakentaminen; Jukka Puhto, Juha-Matti Junnonen ja Tuomo Lindstedt www.cem.tkk.fi/fsrg.